Короткий опис проекту

Проект фінансується програмою Erasmus+, яка направлена на сприяння стратегії розвитку Europe 2020 для збільшення робочих місць, соціальної справедливості та інтеграції, та, також, на сприяння ET2020 в рамках стратегії розвитку освіти та професійної підготовки. Програма Erasmus+ також спрямована на сприяння сталого розвитку своїх партнерів в галузі вищої освіти та на сприяння досягнення цілей стратегії розвитку молоді - EU Youth Strategy.

Основні цілі проекту

Спільний проект з розробки навчальних програм реалізує новий підхід до надання освітніх послуг за допомогою постійного зворотного зв'язку з роботодавцями та корекції освітнього процесу, методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.


Він також передбачає створення професійної спільноти в галузі інтернету речей (IoT), робототехніки, комп'ютерних мереж і мікроконтролерів. Проект передбачає адаптацію навчальних програм до потреб європейського ринку праці, підвищуючи тим самим можливості академічного та трудового устрою. Нововведення у використанні концепції накопичення і передачі освітніх кредитів (ECTS) і концепції навчання протягом усього життя (LLL).

Конкретні цілі проекту

Розробка і впровадження комплексних програм IoT в університетах України до вересня 2019 року.

Магістерський рівень:

 • МС1 – Основи IoT і IoE (Інтернет Всього)
 • MC2 – Теорія і методи аналізу даних для IoT і IoE
 • MC3 - Мобільний і гібридний IoT на основі обчислень
 • MC4 - Технології IoT для кібер-фізичних систем

Докторський рівень:

 • PC1 - Моделювання IoT і IoE-систем
 • PC2 - Технології віртуальних мереж та IoT
 • PC3 - Надійність і безпека IoT
 • PC4 - Розробка і впровадження систем на основі IoT

Рівень підвищення кваліфікації:

 • ITM1 - IoT для смарт-енергетичних систем
 • ITM2 - IoT для інтелектуальних будівель і міст
 • ITM3 - IoT для інтелектуальних транспортних систем
 • ITM4 - IoT для систем охорони здоров'я
 • ITM5 - IoT для систем екологічного моніторингу
 • ITM6 - IoT для промислових систем

Встановлення Multi-Domain IoT кластерної мережі в Україні до вересня 2019 року
Ця мережа має забезпечити середовище для обміну знаннями та передачі, а також перехресного обміну інноваційними IoT дослідженнями, пов'язаними з ідеями і досвідом між науковими та промисловими секторами. До складу мережі увійдуть 7 офісів, які будуть побудовані на базі кожного українського університету-партнеру. Кожен офіс буде спеціалізуватися в конкретних галузях застосування і співпрацювати в R&D з академічними і промисловими партнерами.

Цільова аудиторія

Магістри, аспіранти, випускники, молоді спеціалісти, державні та приватні компанії, вищі навчальні заклади, професійні асоціації, дослідницькі центри, робітники національної та європейської IT-індустрії, що працюють в різноманітних галузях застосування ІоТ.
Консорціум ALIOT володіє сучасними знаннями в області технологій застосування ІоТ та великим досвідом в галузі розробки та забезпечення якості навчальних програм.

Iternet of Things

IoT – це концепція простору, в якому все з аналогового і цифрового світів може бути поєднане (© Роб Ван Краненбург).

Поняття IoT (Internet of Things – Інтернет речей відносять до зв'язку типу “машина з машиною” (M2M) за участю мережі на основі дистанційних датчиків і різноманітних виконавчих механізмів.

Безліч бездротових пристроїв (датчиків), що встановлюються на речі, генерують дані, які у свою чергу передаються, зберігаються та аналізуються на місці або в хмарі. Дані з цих пристроїв можуть бути використані для простого відстеження, як наприклад, маршрутів руху транспорту, відвідуваності учнями школи, або більш складного моніторингу, наприклад, щоб зпрогнозувати відмову складних механізмів, або зрозуміти моделі навчання студентів, як вони прогресують через свої електронні книги і адаптивні системи навчання. Причому, всі заходи можна відстежувати в режимі реального часу.

Дану концепцію пов'язують з розвитком двох технологій - радіочастотна ідентифікація (RFID) і бездротові сенсорні мережі. Таким чином, основою таких систем є непорушний, надійний зв'язок з мережею. Вона повинна бути масштабованою, щоб впоратися з швидко зростаючим числом інтелектуальних пристроїв і безпечною.

Очікується, що у найближчому майбутньому «речі» стануть активними учасниками бізнесу, інформаційних і соціальних процесів, створюючи нові можливості в сфері безпеки, аналітики та управління, відкриваючи нові перспективи підвищення якості життя людини.

Брошура проекту Erasmus+ ALIOT

Додаткова інформація: aliot.eu.org

Зміст та методологія проекту

Спільний проект з розробки навчальних програм реалізує новий підхід до надання освітніх послуг за допомогою постійного зворотного зв'язку з роботодавцями та корекції освітнього процесу, методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. Він передбачає створення професійної спільноти в галузі IoT, робототехніки, комп'ютерних мереж і мікроконтролерів. Проект передбачає адаптацію навчальних програм до потреб європейського ринку праці, підвищуючи тим самим можливості академічного та трудового достатку. Нововведення у використанні концепції накопичення і передачі освітніх кредитів ECTS і концепції навчання протягом усього життя.
Міжнародне співробітництво (Україна, Великобританія, Португалія, Швеція, Італія) передбачає створення модернізованої інноваційної системи навчання ЄС для навчання і професійної діяльності в новій галузі IoT, робототехніки, комп’ютерних мереж і мікроконтролерів, включаючи розробку інтелектуальних пристроїв для транспортної системи з адаптованими науковими програмами до вимог українських та європейських роботодавців.
Більш глобальними цілями проекту ALIOT є проведення досліджень в новій галузі Інтернету речей (IoT) відповідно до потреб сучасного суспільства; підвищення рівню університетів ближче до змін на світовому ринку праці в сферах інформаційних комп’ютерних технологій та світової освіти; надання уявлення студентам про різноманітність галузей застосування ІоТ.

НОВИНИ

 • 25 березня - Фіналізація структури курсів, модулів та команд.
 • 15 квітня - Перші версії робочих програм курсів
 • 21 квітня - Третя скайп-зустріч членів українського консорціуму
 • 8-12 травня - Весняна школа ALIOT
Posted:Третя скайп-зустріч членів українського консорціуму була присвячена обговоренню поточних результатів з розробки курсів та модулів. Узгоджено формат та заходи зимової школи, що проходитиме з 10 по 17 лютого у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Зроблено анонс літньої школи у Leeds Beckett University та University of Newcastle upon Tyne у липні 2018.

Posted:Оновлення складу робочих груп

Робочі групи СНУ ім. В. Даля (оновлено 20.10.2017)
Код Назва курсу Університети-розробники Консультант ЄС Верифікатори курсу Україна/ЄС Команда розробників СНУ
MC2 Теорія і методи аналізу даних СНУ (2)
ХАІ
ТНЕУ
University of Coimbra IEM

Скарга-Бандурова І.С.,
Білобородова Т.О.,
Сіряк Р.В.
Барбарук Л.В.,

PC2 Технології віртуальних мереж та Інтернет речей ЗНТУ
СНУ (1)
ХАІ
Leeds Beckett University ISTI-CNR

Великжанін А.Ю.,
Скарга-Бандурова І.С.

PC4 Розробка і впровадження систем на основі IoT ЧНУ ім. П. Могили
СНУ (1)
ХАІ
Royal Institute of Technology IEM

Великжанін А.Ю.
Нестеров М.В.

ITM3 IoT для інтелектуальних транспортних систем ХАІ
ТНЕУ
СНУ (1)
University of Newcastle upon Tyne ISTI-CNR

Скарга-Бандурова І.С.,
Деркач М.В.

ITM4 IoT для систем охорони здоров'я ЧНУ ім. Ю. Федьковича
СНУ (1)
ХАІ
University of Newcastle upon Tyne ISTI-CNR

Білобородова Т.О.,
Великжанін А.Ю.,
Скарга-Бандурова І.С.

ITM5 IoT для систем екологічного моніторингу ЗНТУ
СНУ (1)
ХАІ
Royal Institute of Technology IEM

Критська Я.О.,
Великжанін А.Ю.,
Скарга-Бандурова І.С.

Posted:Робоча зустріч учасників проектів Erasmus+ ALIOT і TEMPUS Cabriolet в Університеті Коїмбра (м. Коїмбра, University of Coimbra (UC), Португалія)

Робоча зустріч учасників проектів Erasmus+ ALIOT і TEMPUS Cabriolet в Університеті Коїмбра (м. Коїмбра, University of Coimbra (UC), Португалія)

...

Другого жовтня стартували спільні робочі зустрічі європейських та українських партнерів проектів Erasmus+ ALIOT і TEMPUS CABRIOLET. Цей день, за задумом організаторів, було присвячено аналізу результатів проекту TEMPUS CABRIOLET. Від університету Коїмбри учасників зустрічі привітали António José Mendes і Marco Vieria. Наступними були промови грант-холдера проекту Chris Phillips, University of Newcastle, UK та національного координатора проекту В’ячеслава Харченка, НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Далі, Jorge Pimenta і Paulo Caridade представили доповіді присвячені розвитку ІКТ техноголій в Португалії: IPN incubator та Spacelayer company. Цього ж дня, українськими партнерами було представлено звіти про виконання робіт, проведено дискусії та обговорення.

 Третього жовтня розпочалися заходи з моніторингу проекту Erasmus+ ALIOT. Від господарів, учасників привітав Marco Vieria, UC, далі були виступи грант-холдера проекту Chris Phillips, University of Newcastle, UK та національного координатора проекту В’ячеслава Харченка, ХАІ. Упродовж дня керівники напрямів презентували свої напрацювання стосовно розробки навчальних курсів, зокрема: В’ячеслав Харченко, Олег Ілляшенко, Дмитро Узун, ХАІ; Інна Скарга-Бандурова та Олександр Рязанцев, СНУ ім. В. Даля; Анатолій Саченко, ТНЕУ; Юрій Кондратенко та Євген Сіденко, ЧНУ ім. П. Могили. День закінчився обговоренням результатів та перспектив подальшого удосконалення курсів.

 Четвертого жовтня продовжилися заходи з моніторингу проекту Erasmus+ ALIOT. День розпочався з лекції Jorge Granjal, UC стосовно впровадження технології Інтернет речей. Упродовж дня керівники курсів презентували свої напрацювання та продовжили обговорювання поточних результатів, з доповідями виступили: Ah-Lian Kor, Leeds Beckett University, UK; Дмитро Маєвський та Олена Маєвська, Олександр Дрозд, ОНПУ; Равіль Кудерметов та Дмитро Павленко, ЗНТУ; Георгій Воробець, ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Володимир Мохор та Ігор Коцюба, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Завершився день обговоренням результатів та дружньою вечерею.

П’ятого жовтня в Португалії відзначали День проголошення республіки. Цього дня було організовано поїздку до Атлантичного океану у м. Figueira da Foz.

Шостого жовтня Jorge Figueira представив новий еко-проект, який стартує в UC «Startup eco-system at Univeristy of Coimbra». Після цього для учасників ознайомили з науковими розробками дослідницького інституту IPN (Instituto Pedro Nunes), зокрема Laboratory of Automatics & Systems, http://las.ipn.pt.

Posted:Міжнародна тренінг-школа в рамках проекту ALIOT у м. Миколіїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Cinque Terre

Програма заходів:

 • 9 травня – лекції, презентації та тренінги від університетів-партнерів;
 • 10 травня – тур на Південно-Українську АЕС;
 • Презентації партнерів проекту ALIOT;
 • 11 травня – технічні зустрічі, лекції, презентації ті тренінги від університетів-партнерів;
 • 12 травня – закриття весняної школи.

У заході прийняли участь Тетяна Білобородова та Інна Скарга-Бандурова з доповідями IoT for Maternity Care: The methods for extraction of fetal ECG from the dependent abdominal signals та Fetal heart rate monitor identification and interpretation.

Posted:Моніторинг проекту Erasmus+ ALIOT
Місце зустрічі: Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв.

Програма заходів:

 • 9.00 – 9.30 Зустріч з першим проректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили
 • 9.30 – 10.15 Презентація отриманих результатів проекту Національним координатором Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
 • 10.15 – 11.45 Презентація отриманих результатів проекту на момент проведення моніторингу:
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
  • Чорноморський національний університет ім. П. Могили. За участі декана факультету комп’ютерних наук.
 • 11.45 - 12.00 Перерва на обід
 • 12.00 – 13.30 Зустріч зі студентами та викладачами ЧНУ ім. П.Могили, які є учасниками проекту
 • 14.30 – 15.00 Зустріч з бухгалтером університету та відповідальними за фінансове адміністрування особами від університетів-партнерів
 • 15.00 - 15.30 Консультації з приводу обов’язкової державної реєстрації проекту у Мінекономрозвитку
 • 15.30 – 16.00 Кава-брейк
 • 16.00 - 16.30 Підведення підсумків
 • 16.30 - 17.00 Обговорення результатів моніторингу
 • 17.30 – 19.00 Вечеря

У заході прийняли участь Тетяна Білобородова та Інна Скарга-Бандурова з доповідями IoT for Maternity Care: The methods for extraction of fetal ECG from the dependent abdominal signals та Fetal heart rate monitor identification and interpretation.

Posted:Спецрепортаж. Изобретатели Далевского университета

Posted:Друга скайп-зустріч членів українського консорціуму була присвячена обговоренню пропозицій щодо структури курсів, модулів та команд-розробників. Перші версії програм курсів мають з’явитися вже у квітні.

Розклад роботи проектних груп СНУ ім. В. Даля з фіналізації пропозицій щодо структури підрозділів (13-00, ауд. 404)
Код Назва курсу Код підрозділу Назва підрозділу Розклад
MC2 Теорія і методи аналізу даних МС2.1 Основи аналітики великих даних

10.03,
15.03,
22.03

МС2.2 Технології data mining та обробки даних в ІоТ системах
МС2.3 Методи глибокого навчання для ІоТ
PC2 Технології віртуальних мереж та Інтернету речей РС2.3 Алгоритми і додатки для використання SDN технології в ІоТ

20.03,
22.03

PC2 Технології віртуальних мереж та Інтернету речей РС2.3 Алгоритми і додатки для використання SDN технології в ІоТ

20.03,
22.03

PC3 Надійність і безпека IoT РС3.4 Приватність і безпека в ІоТ

20.03,
23.03

PC4 Розробка і впровадження систем на основі IoT РС4.4

16.03,
23.03

ITM4 IoT для систем охорони здоров'я ІТМ4.3 Вбудовані та придатні для носіння біомедичні системи, базовані на ІоТ

17.03,
24.03

ITM5 IoT для систем екологічного моніторингу ІТМ5.3 Системи моніторингу якості води, побудовані за технологією ІоТ

17.03,
24.03

Поточні завдання для усіх проектних груп складаються з наступних питань:

 • Аналіз існуючих курсів провідних університетів світу з розробки навчальних програм напряму IoT.
 • Розробка пропозицій щодо структури курсів.
 • Розробка інформаційного пакету проекту ALIOT.
 • Підготовка до науково-практичних заходів, зокрема воркшопу CyberIoT WS, що буде проходити в рамках конференції IDAACS 2017 (Бухарест, Румунія)

Posted:Hа кафедрі комп’ютерної інженерії у рамках міжнародного проекту «Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications» (ALIOT), за участі викладачів та аспірантів кафедри, відбувся робочий семінар.
Cinque Terre
Для вирішення завдань проекту у СНУ ім. В. Даля сформовано шість робочих груп під керівництвом д.т.н., проф. Скарги-Бандурової І.С., які у співпраці з національним координатором проекту - НАУ ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” та партнерами з українських вишів, зокрема Запорізького національного технічного університету, Тернопільського національного економічного університету, Чорноморського національного університету ім. Петра Могили та Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича вестимуть підготовку циклу лекцій та практикумів для наступних курсів: MC 2 Data science for IoT and IoE; PC2 Software defined networks and IoT; PC3 Dependability and security of IoT; PC4 Development and implementation of IoT-based systems; ITM4 IoT for health systems; ITM5 IoT for ecology monitoring systems.

Робочі групи СНУ ім. В. Даля
Код Назва курсу Університети-розробники Консультант ЄС Верифікатори курсу Україна/ЄС Команда розробників СНУ
MC2 Теорія і методи аналізу даних СНУ (2)
ХАІ
ТНЕУ
University of Coimbra IEM

Скарга-Бандурова І.С.,
Барбарук В.М.,
Барбарук Л.В.,
Білобородова Т.О.,
Сіряк Р.В.

PC2 Технології віртуальних мереж та Інтернет речей ЗНТУ
СНУ (1)
ХАІ
Leeds Beckett University ISTI-CNR

Скарга-Бандурова І.С.,
Деркач М.В.

PC3 Надійність і безпека IoT СНУ (1)
ХАІ
University of Newcastle upon Tyne ISTI-CNR

Скарга-Бандурова І.С.,
Нестеров М.В.

PC4 Розробка і впровадження систем на основі IoT ЧНУ ім. П. Могили
СНУ (1)
ХАІ
Royal Institute of Technology IEM

Деркач М.В.,
Критська Я.О.,
Великжанін А.Ю.,
Нестеров М.В.,
Сіряк Р.В.

ITM4 IoT для систем охорони здоров'я ЧНУ ім. Ю. Федьковича
СНУ (1)
ХАІ
University of Newcastle upon Tyne ISTI-CNR

Скарга-Бандурова І.С.,
Білобородова Т.О.,
Нестеров М.В.

ITM5 IoT для систем екологічного моніторингу ЗНТУ
СНУ (1)
ХАІ
Royal Institute of Technology IEM

Скарга-Бандурова І.С.,
Великжанін А.Ю.,
Деркач М.В.,
Критська Я.О.

Поточні завдання для усіх проектних груп складаються з наступних питань:

 • Аналіз існуючих курсів провідних університетів світу з розробки навчальних програм напряму IoT.
 • Розробка пропозицій щодо структури курсів.
 • Розробка інформаційного пакету проекту ALIOT.
 • Підготовка до науково-практичних заходів, зокрема воркшопу CyberIoT WS, що буде проходити в рамках конференції IDAACS 2017 (Бухарест, Румунія)

Posted:Перша скайп-зустріч членів українського консорціуму завершилася фіналізацією матриці розподілу завдань проекту. Уточнено відповідальність університетів-партнерів та визначено кількість модулів для розробки по кожному курсу. За результатами обговорення, СНУ ім. В. Даля займатиметься розробкою одного магістерського курсу (МС2) в якості головного розробника, разом з НАУ “ХАІ” та ТНЕУ, трьох курсів докторського рівня під керівництвом ЗНТУ (РС2), НАУ “ХАІ” (РС3), та ЧНУ ім. П. Могили (РС4); та двох спеціалізованих курсів з розробки та імплементації ІоТ для медичної галузі та екологічного моніторингу під керівництвом НАУ “ХАІ” у співробітництві з ЧНУ ім. Ю. Федьковича (ITM4) та ЗНТУ (ITM5).

An innovative and multi-domain MSc programme on IoT:

 • MC1 Fundamentals of IoT and IoE (Internet of Everything)
 • MC2 Data science for IoT and IoE
 • MC3 Mobile and hybrid IoT-based computing
 • MC4 IoT technologies for cyber physical systems

Doctoral Training for PhD programme on IoT:

 • PC1 Simulation of IoT and IoE-based systems
 • PC2 Software defined networks and IoT
 • PC3 Dependability and security of IoT
 • PC4 Development and implementation of IoT-based systems

Capacity Building for Staff: Industrial training modules:

 • ITM1 IoT for Smart energy grid
 • ITM 2 IoT for Smart building and city
 • ITM 3 IoT for intelligent transport systems
 • ITM 4 IoT for health systems
 • ITM 5 IoT for ecology monitoring systems
 • ITM 6 IoT for industrial systems
Posted:Hа кафедрі КІ відбувся установчий семінар з презентації проекта ALIOT в СНУ ім. В. Даля, на який були запрошені викладачі, студенти та аспіранти.
Завідувач кафедри, проф. І.С. Скарга-Бандурова розповіла про основні питання, що розглядалися на стартовій зустрічі у Стокгольмі, зокрема: мета, сутність та короткий опис проекту, консорціум, принципи роботи над проектом, тощо. Окрема увага приділялася розподілу робіт та вимогам до розробки.
За результатами обговорення запропоновано створити окремі групи для кожного навчального модулю, що закріплені за командою СНУ. Всі бажаючі можуть підключитися до роботи. Дедлайн подачі заявок на участь у проекті – 23 січня 2017 року.

Posted:Перша зустріч по проекту ALIOT, Королівський технологічний інститут (КТН) 13-17 грудня 2016 року в Стокгольмі

Перша зустріч по проекту ALIOT, Королівський технологічний інститут (КТН) 13-17 грудня 2016 року в Стокгольмі в Королівському технологічному інституті (КТН) відбулася перша зустріч по проекту 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP «Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications (ALIOT)», в якій взяла участь керівник команди Східноукраїнського національного університету ім. В Даля Інна Скарга-Бандурова. На зустрічі були розглянуті актуальні питання співробітництва з українськими партнерами проекту ALIOT на чолі з національним координатором проекту В'ячеславом Харченко (Національний аерокосмічний університет "ХАІ") та міжнародними партнерами з Великобританії, Швеції, Португалії та Італії під патронатом міжнародного координатора проекту Кріса Філліпса (Університет Ньюкасла-на-Тайні).

...

Порядок денний включав:

 • Привітання координатора проекту Кріса Філліпса, університет Ньюкасла;
 • Привітання та презентація координатора проекту в Україні В'ячеслава Харченко, ХАІ;
 • Презентації партнерів проекту ALIOT;
 • Представлення інноваційної екосистеми Королівського технологічного інституту від Віктора Кордаса, Королівський технологічний інститут (КТН);
 • Лекція Марка Молінарі про активні будинки в смарт-середовищах, КТН;
 • Екскурсія до лабораторії Марка Молінарі, КТН;
 • Екскурсія до кампусу університету КТН.

Під час зустрічей відбулося обговорення тенденцій розвитку ІоТ, цілі створення навчальних програм; питання управління і побудови спільної дослідницької групи; задачі створення сучасної академічної мережі; координація та узгодження фокус-груп.

Наша команда

Maxim Nesterov

Ph.D. student

Tatiana Biloborodova

Ph.D. student

Inna Skarga-Bandurova

Professor of the Information Technology and Electronics Department, EUNU.

Rostislav Siryak

Ph.D. student

Viktor Smoliy

Associate Professor

Get in touch

¿ If you have questions, proposals, ideas regarding leadership development and formation of the change management system in university, you are kindly asked to contact: ?

Department of Computer Engineering
43, Donetska str., Room 412-a
East Ukrainian National University
Severodonetsk 93406, Ukraine
Phone: +38 (06452) 2-89-97

Email Us with subject "ALIOT" info@turion.info

УЧАСНИКИ

Перелік організацій-партнерів
Partner № Role Organization name City Country
P1 Grantholder

University of Newcastle upon Tyne

Newcastle UK
P2 National coordinator

National Aerospace University "KhAI"

Kharkiv Ukraine
P3 Consortia partners

Royal Institute of Technology

Stockholm Sweden
P4 Consortia partners

University of Coimbra

Coimbra Portugal
P5 Consortia partners

Leeds Beckett University

Leeds UK
P6 Consortia partners

The Institute of Information Science and Technologies

Italian National Research Council

Pisa Italy
P7 Consortia partners

Chernivtsi National University

Chernivtsi Ukraine
P8 Consortia partners

V. Dahl East Ukrainian National University

Severodonetsk Ukraine
P9 Consortia partners

Odessa National Polytechnic University

Odesa Ukraine
P10 Consortia partners

Ternopil National Economic University

Ternopil Ukraine
P11 Consortia partners

Petro Mohyla Black Sea National University

Mykolaiv Ukraine
P12 Consortia partners

Zaporizhzhya National Technical University

Zaporizhzhya Ukraine
P13 Consortia partners

G.Ye. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering

Kiev Ukraine
P14 Consortia partners

IT Alliance Education Industry Science

Kiev Ukraine
P15 Consortia partners

Smart.Me University

Kiev Ukraine