Короткий опис проекту

Проект фінансується програмою Erasmus+, яка направлена на сприяння стратегії розвитку Europe 2020 для збільшення робочих місць, соціальної справедливості та інтеграції, та, також, на сприяння ET2020 в рамках стратегії розвитку освіти та професійної підготовки. Програма Erasmus+ також спрямована на сприяння сталого розвитку своїх партнерів в галузі вищої освіти та на сприяння досягнення цілей стратегії розвитку молоді - EU Youth Strategy.

Основні цілі проекту

Спільний проект з розробки навчальних програм реалізує новий підхід до надання освітніх послуг за допомогою постійного зворотного зв'язку з роботодавцями та корекції освітнього процесу, методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.


Він також передбачає створення професійної спільноти в галузі інтернету речей (IoT), робототехніки, комп'ютерних мереж і мікроконтролерів. Проект передбачає адаптацію навчальних програм до потреб європейського ринку праці, підвищуючи тим самим можливості академічного та трудового устрою. Нововведення у використанні концепції накопичення і передачі освітніх кредитів (ECTS) і концепції навчання протягом усього життя (LLL).

Конкретні цілі проекту

Розробка і впровадження комплексних програм IoT в університетах України до вересня 2019 року.

Магістерський рівень:

 • МС1 – Основи IoT і IoE (Інтернет Всього)
 • MC2 – Теорія і методи аналізу даних для IoT і IoE
 • MC3 - Мобільний і гібридний IoT на основі обчислень
 • MC4 - Технології IoT для кібер-фізичних систем

Докторський рівень:

 • PC1 - Моделювання IoT і IoE-систем
 • PC2 - Технології віртуальних мереж та IoT
 • PC3 - Надійність і безпека IoT
 • PC4 - Розробка і впровадження систем на основі IoT

Рівень підвищення кваліфікації:

 • ITM1 - IoT для смарт-енергетичних систем
 • ITM2 - IoT для інтелектуальних будівель і міст
 • ITM3 - IoT для інтелектуальних транспортних систем
 • ITM4 - IoT для систем охорони здоров'я
 • ITM5 - IoT для систем екологічного моніторингу
 • ITM6 - IoT для промислових систем

Встановлення Multi-Domain IoT кластерної мережі в Україні до вересня 2019 року
Ця мережа має забезпечити середовище для обміну знаннями та передачі, а також перехресного обміну інноваційними IoT дослідженнями, пов'язаними з ідеями і досвідом між науковими та промисловими секторами. До складу мережі увійдуть 7 офісів, які будуть побудовані на базі кожного українського університету-партнеру. Кожен офіс буде спеціалізуватися в конкретних галузях застосування і співпрацювати в R&D з академічними і промисловими партнерами.

Цільова аудиторія

Магістри, аспіранти, випускники, молоді спеціалісти, державні та приватні компанії, вищі навчальні заклади, професійні асоціації, дослідницькі центри, робітники національної та європейської IT-індустрії, що працюють в різноманітних галузях застосування ІоТ.
Консорціум ALIOT володіє сучасними знаннями в області технологій застосування ІоТ та великим досвідом в галузі розробки та забезпечення якості навчальних програм.

Iternet of Things

IoT – це концепція простору, в якому все з аналогового і цифрового світів може бути поєднане (© Роб Ван Краненбург).

Поняття IoT (Internet of Things – Інтернет речей відносять до зв'язку типу “машина з машиною” (M2M) за участю мережі на основі дистанційних датчиків і різноманітних виконавчих механізмів.

Безліч бездротових пристроїв (датчиків), що встановлюються на речі, генерують дані, які у свою чергу передаються, зберігаються та аналізуються на місці або в хмарі. Дані з цих пристроїв можуть бути використані для простого відстеження, як наприклад, маршрутів руху транспорту, відвідуваності учнями школи, або більш складного моніторингу, наприклад, щоб зпрогнозувати відмову складних механізмів, або зрозуміти моделі навчання студентів, як вони прогресують через свої електронні книги і адаптивні системи навчання. Причому, всі заходи можна відстежувати в режимі реального часу.

Дану концепцію пов'язують з розвитком двох технологій - радіочастотна ідентифікація (RFID) і бездротові сенсорні мережі. Таким чином, основою таких систем є непорушний, надійний зв'язок з мережею. Вона повинна бути масштабованою, щоб впоратися з швидко зростаючим числом інтелектуальних пристроїв і безпечною.

Очікується, що у найближчому майбутньому «речі» стануть активними учасниками бізнесу, інформаційних і соціальних процесів, створюючи нові можливості в сфері безпеки, аналітики та управління, відкриваючи нові перспективи підвищення якості життя людини.

Брошура проекту Erasmus+ ALIOT

Додаткова інформація: aliot.eu.org

Зміст та методологія проекту

Спільний проект з розробки навчальних програм реалізує новий підхід до надання освітніх послуг за допомогою постійного зворотного зв'язку з роботодавцями та корекції освітнього процесу, методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. Він передбачає створення професійної спільноти в галузі IoT, робототехніки, комп'ютерних мереж і мікроконтролерів. Проект передбачає адаптацію навчальних програм до потреб європейського ринку праці, підвищуючи тим самим можливості академічного та трудового достатку. Нововведення у використанні концепції накопичення і передачі освітніх кредитів ECTS і концепції навчання протягом усього життя.
Міжнародне співробітництво (Україна, Великобританія, Португалія, Швеція, Італія) передбачає створення модернізованої інноваційної системи навчання ЄС для навчання і професійної діяльності в новій галузі IoT, робототехніки, комп’ютерних мереж і мікроконтролерів, включаючи розробку інтелектуальних пристроїв для транспортної системи з адаптованими науковими програмами до вимог українських та європейських роботодавців.
Більш глобальними цілями проекту ALIOT є проведення досліджень в новій галузі Інтернету речей (IoT) відповідно до потреб сучасного суспільства; підвищення рівню університетів ближче до змін на світовому ринку праці в сферах інформаційних комп’ютерних технологій та світової освіти; надання уявлення студентам про різноманітність галузей застосування ІоТ.

НОВИНИ

 • 25 березня - Фіналізація структури курсів, модулів та команд.
 • 15 квітня - Перші версії робочих програм курсів
 • 21 квітня - Третя скайп-зустріч членів українського консорціуму
 • 8-12 травня - Весняна школа ALIOT
Posted:29 серпня 2019 року у Тернопільському національному економічному університеті відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус № 573818 «Інтернет речей: нова освітня програма для потреб промисловості та суспільства».Отримані результати проекту на момент проведення моніторингу від Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля презентував Нестеров М.В.

Posted:Команда проекту ALIOT зі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в рамках сьомої міжнародної конференції FiCloud 2019 організувала та провела перший міжнародний симпозіум Artificial Intelligence, IoT, Robotics and Smart Systems (AIRS2-19). Симпозіум відбувся 26-28 серпня у Стамбулі, Туреччина. Метою заходу є просування сучасного рівня в наукових і практичних дослідженнях IoT та хмарних обчислень. Він об'єднав дослідників і практиків з наукових кіл, промисловості та державного сектора, для представлення своїх дослідницьких проектів, ідей, досліджень і розробок в області IoT та хмарних обчислень.Доповідачі з Греції, Об'єднаних Арабських Еміратів та України взяли участь у симпозіумі та презентували свої роботи в області IoT.Команда EUNU представила на симпозіумі результати розробки модулів проекту ALIOT ITM4 - IoT for health systems, ITM5 - IoT for ecology monitoring systems.

Posted:На кафедрі комп'ютерних наук та інженерії Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля готова до навчального процесу смарт лабораторія IoT систем. Новітнє обладнання дасть змогу студентам, магістрантам проводити дослідження та розробляти проекти за наступними напрямами: ІоТ в транспортних системах, ІоТ в медицині. Обладнання придбане по програмі Євросоюзу Еразмус в рамках роботи над проектом ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP).

Posted:Команда проекту ALIOT зі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля візьме участь у International Symposium on Artificial Intelligence, IoT, Robotics and Smart Systems (AIRS2-19)та представить результати розробки по проекту ALIOT для модуля "IoT for health systems". Симпозіум відбудеться 26-28 серпня в Стамбулі, Туреччина. Симпозіум є частиною 7-ї Міжнародної конференції Future Internet of Things and Cloud (FiCloud 2019).У симпозиумі з докладами візьмуть участь Деркач М.В., Рязанцев О.І., Рязанцев А.О. та Білобородова Т.О..

Posted:З 13 по 16 травня координатор проекту ALIoT від СНУ ім. В. Даля, завідувач кафедри КНІ Інна Скарга-Бандурова, старший викладач кафери КНІ Тетяна Білобородова, магістри кафедри КНІ Поліна Фурса та Марк Коверга відвідали Національний університет «Запорізька політехніка», м.Запоріжжя, де прийняли участь в літній школі за проектом ALIoT.Основна програма участі включала доповіді учасників проекту, дискусію, робочу зустріч, присвячену підготовці до моніторингу проекту, екскурсії до навчальних та дослідницьких лабораторій Національного університету "Запорізька політехніка" тощо.Скарга-Бандурова І.С. виступила з доповіддю про результати роботи команди СНУ ім. В. Даля. Білобородова Т. представила дослідження на тему «Extraction of Fetal Heart Rate from Maternal Surface ECG». Коверга М. та Фурса П. виступили з докладом «Personal Mobile System for Health Monitoring».

Posted:8 травня 2019 року в Сєвєродонецьку в Східноукраїнському університеті імені Володимира Даля відбулась ІІІ Міжнародна конференціяTheoretical and Applied Computer Science and Information Technologies(TACSIT-2019), який зорганізувана кафедрою комп'ютерних наук та інженерії.Результати досліджень проекту ALIOT були представлені на спеціальній сесії «Машинне та глибоке навчання для IoT та робототехніки».Викладачі, бакалаври, магістри та аспіранти з Сєвєродонецька, Харкова, Києва та Нью-Делі взяли участь у конференції.Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності, д.т.н., професор Рязанцев Олександр Іванович та завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії, д.т.н., професор Скарга-Бандурова Інна Сергіївна привітали учасників конференції. Магістри та аспіранти взяли участь у заході з докладами.

Posted:Тетяна Білобородова представила результати роботи по проекту ALIOT для модуля"IoT for health systems" та виступила з докладом "EEG Data Fusion for Improving Accuracy of Binary Classification" на cпеціальній тематичній конференції Європейської федерації медичної інформатики для наукових досліджень у галузі охорони здоров’я 2019. Конференція відбулася 7 - 10 квітня в історичному будинку Лейбніца, який знаходиться безпосередньо в центрі міста Ганновер, Німеччина.

Posted:Результати роботи по проекту ALIOT для модуля"IoT for health systems"були представлені на 3-й студентській конференції HBP (Бельгія, Гент). Команда Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля взяла участь у заході з доповіддю про класифікацію ЕЕГ. Конференція проходила 6-7 лютого 2019 року в чудовій атмосфері Het Pand.

Posted:Участь в зимовій школі WINT-2019, що проводиться в рамках проекту Erasmus ALIOT. Команда Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля представляє три доповіді: Methods and models for data acquisition and processing in water monitoring systems based on IoT (проф. Скарга-Бандурова І.С.), EEG data fusion for real-time data classification (Білобородова Т.), Wearable system for vital sign monitoring (Ардель О.).

Posted:З 6 по 15 липня координатор проекту ALIoT від СНУ ім. В. Даля, завідувач кафедри КНІ Інна Скарга-Бандурова та аспірант кафери КНІ Тетяна Білобороова відвідали Велику Британію, де прийняли участь в літній школі "ALISS" за проектом ALIoT.Літня школа проводилася в Англії на запрошення грандхолдера проф. Кріса Філіпса і, за задумом національного координатора професора Вячеслава Харченко (ХАІ), мала безпрецендентне, в історії українських команд, представництво - від кожного українського університету-партнеру були як мінімум 2 представники - 1 професор та 1 студент або аспірант, що безпосередньо задіяні у виконанні проекту ALIoT. Школа проходила в два етапи: 5 днів в університеті Ньюкасл (Newcastle upon Tyne University) та 5 днів в університеті Лідс (Leeds Beckett University).Основна програма участі передбачала знайомство з університетами, доповіді учасників консорціуму з України, доповіді вчених з англійських університетів, екскурсії до навчальних та дослідницьких лабораторій англійських університетів, спеціалізовані тренінги, обговорення тощо.Надзвичайно цікавими були доповіді та спілкування з професором університету Ньюкасл Алексом Яковлевим та його дослідницькою групою та доктором А-Ліан Кор з університету Лідс та її студентами. Чудовим сюрпризом для учасників школи стали виступи вчених-комп’ютерників зі світовими іменами: професора Брайна Рендела (Brian Randell), який тривалий час працював у фірмі ІВМ та за проектами NASA, і є одним з основоположників сучасного напрямку ІТ – «програмної інженерії», розробником кількох компіляторів мови Алгол і програмних систем з підвищеною надійністю, а також Тома Андерсона (Tom Anderson), який також працював за проектами NASA в США та British Aerospace в Англії і є засновником Центру надійності програмних систем (Centre for Software Reliability) для систем критичного застосування.За результатами роботи школи ALISS’2018 учасники проекту готують тритомне навчальне видання і 14 практикумів для магістрів та аспірантів ІТ спеціальностей України.

Posted:Представиники кафедри комп’ютерних наук та інженерії, завідувач кафедри Інна Скарга-Бандурова та старший викладач Максим Нестеров відвідали 9-ту Міжнародну конференцію IEEE Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT’2018, що відбулася 24-27 травня 2018 року в м. Києв, Україна.http://dessert.ieee.org.ua/Інна Скарга-Бандурова представила пленарну доповідь “Problem of Synchonizing and IoT-based Health Systems”. Також, 25 травня 2018 р., проф. Скарга-Бандурова взяла участь у робочому засіданні по проекту “Erasmus Aliot IoT”, що проводився спільно з конференцією DESSERT’2018. Вона представила доповідь про роботу команди СНУ ім. В. Даля за перше півріччя 2018 року та розповіла про хід розробки навчальних курсів.Максим Нестеров презентував статтю “Troubleshooting and Performance Methodology for Business Critical Systems” авторів М. Нестерова та І. Скарги-Бандурової, що опублікована в збірнику DESSERT’2018, який включено до цифрової бібліотеки IEEE Xplore і наукометричної бази Scopus. Презентація отримала нагороду кращої секційної доповіді конференції.

Posted:Третя скайп-зустріч членів українського консорціуму була присвячена обговоренню поточних результатів з розробки курсів та модулів. Узгоджено формат та заходи зимової школи, що проходитиме з 10 по 17 лютого у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Зроблено анонс літньої школи у Leeds Beckett University та University of Newcastle upon Tyne у липні 2018.

Posted:Оновлення складу робочих груп

Робочі групи СНУ ім. В. Даля (оновлено 20.10.2017)
Код Назва курсу Університети-розробники Консультант ЄС Верифікатори курсу Україна/ЄС Команда розробників СНУ
MC2 Теорія і методи аналізу даних СНУ (2)
ХАІ
ТНЕУ
University of Coimbra IEM

Скарга-Бандурова І.С.,
Білобородова Т.О.,
Сіряк Р.В.
Барбарук Л.В.,

PC2 Технології віртуальних мереж та Інтернет речей ЗНТУ
СНУ (1)
ХАІ
Leeds Beckett University ISTI-CNR

Великжанін А.Ю.,
Скарга-Бандурова І.С.

PC4 Розробка і впровадження систем на основі IoT ЧНУ ім. П. Могили
СНУ (1)
ХАІ
Royal Institute of Technology IEM

Великжанін А.Ю.
Нестеров М.В.

ITM3 IoT для інтелектуальних транспортних систем ХАІ
ТНЕУ
СНУ (1)
University of Newcastle upon Tyne ISTI-CNR

Скарга-Бандурова І.С.,
Деркач М.В.

ITM4 IoT для систем охорони здоров'я ЧНУ ім. Ю. Федьковича
СНУ (1)
ХАІ
University of Newcastle upon Tyne ISTI-CNR

Білобородова Т.О.,
Великжанін А.Ю.,
Скарга-Бандурова І.С.

ITM5 IoT для систем екологічного моніторингу ЗНТУ
СНУ (1)
ХАІ
Royal Institute of Technology IEM

Критська Я.О.,
Великжанін А.Ю.,
Скарга-Бандурова І.С.

Posted:Робоча зустріч учасників проектів Erasmus+ ALIOT і TEMPUS Cabriolet в Університеті Коїмбра (м. Коїмбра, University of Coimbra (UC), Португалія)

Робоча зустріч учасників проектів Erasmus+ ALIOT і TEMPUS Cabriolet в Університеті Коїмбра (м. Коїмбра, University of Coimbra (UC), Португалія)

...

Другого жовтня стартували спільні робочі зустрічі європейських та українських партнерів проектів Erasmus+ ALIOT і TEMPUS CABRIOLET. Цей день, за задумом організаторів, було присвячено аналізу результатів проекту TEMPUS CABRIOLET. Від університету Коїмбри учасників зустрічі привітали António José Mendes і Marco Vieria. Наступними були промови грант-холдера проекту Chris Phillips, University of Newcastle, UK та національного координатора проекту В’ячеслава Харченка, НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Далі, Jorge Pimenta і Paulo Caridade представили доповіді присвячені розвитку ІКТ техноголій в Португалії: IPN incubator та Spacelayer company. Цього ж дня, українськими партнерами було представлено звіти про виконання робіт, проведено дискусії та обговорення.

 Третього жовтня розпочалися заходи з моніторингу проекту Erasmus+ ALIOT. Від господарів, учасників привітав Marco Vieria, UC, далі були виступи грант-холдера проекту Chris Phillips, University of Newcastle, UK та національного координатора проекту В’ячеслава Харченка, ХАІ. Упродовж дня керівники напрямів презентували свої напрацювання стосовно розробки навчальних курсів, зокрема: В’ячеслав Харченко, Олег Ілляшенко, Дмитро Узун, ХАІ; Інна Скарга-Бандурова та Олександр Рязанцев, СНУ ім. В. Даля; Анатолій Саченко, ТНЕУ; Юрій Кондратенко та Євген Сіденко, ЧНУ ім. П. Могили. День закінчився обговоренням результатів та перспектив подальшого удосконалення курсів.

 Четвертого жовтня продовжилися заходи з моніторингу проекту Erasmus+ ALIOT. День розпочався з лекції Jorge Granjal, UC стосовно впровадження технології Інтернет речей. Упродовж дня керівники курсів презентували свої напрацювання та продовжили обговорювання поточних результатів, з доповідями виступили: Ah-Lian Kor, Leeds Beckett University, UK; Дмитро Маєвський та Олена Маєвська, Олександр Дрозд, ОНПУ; Равіль Кудерметов та Дмитро Павленко, ЗНТУ; Георгій Воробець, ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Володимир Мохор та Ігор Коцюба, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Завершився день обговоренням результатів та дружньою вечерею.

П’ятого жовтня в Португалії відзначали День проголошення республіки. Цього дня було організовано поїздку до Атлантичного океану у м. Figueira da Foz.

Шостого жовтня Jorge Figueira представив новий еко-проект, який стартує в UC «Startup eco-system at Univeristy of Coimbra». Після цього для учасників ознайомили з науковими розробками дослідницького інституту IPN (Instituto Pedro Nunes), зокрема Laboratory of Automatics & Systems, http://las.ipn.pt.

Posted:Міжнародна тренінг-школа в рамках проекту ALIOT у м. Миколіїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Cinque Terre

Програма заходів:

 • 9 травня – лекції, презентації та тренінги від університетів-партнерів;
 • 10 травня – тур на Південно-Українську АЕС;
 • Презентації партнерів проекту ALIOT;
 • 11 травня – технічні зустрічі, лекції, презентації ті тренінги від університетів-партнерів;
 • 12 травня – закриття весняної школи.

У заході прийняли участь Тетяна Білобородова та Інна Скарга-Бандурова з доповідями IoT for Maternity Care: The methods for extraction of fetal ECG from the dependent abdominal signals та Fetal heart rate monitor identification and interpretation.

Posted:Моніторинг проекту Erasmus+ ALIOT
Місце зустрічі: Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв.

Програма заходів:

 • 9.00 – 9.30 Зустріч з першим проректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили
 • 9.30 – 10.15 Презентація отриманих результатів проекту Національним координатором Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
 • 10.15 – 11.45 Презентація отриманих результатів проекту на момент проведення моніторингу:
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
  • Чорноморський національний університет ім. П. Могили. За участі декана факультету комп’ютерних наук.
 • 11.45 - 12.00 Перерва на обід
 • 12.00 – 13.30 Зустріч зі студентами та викладачами ЧНУ ім. П.Могили, які є учасниками проекту
 • 14.30 – 15.00 Зустріч з бухгалтером університету та відповідальними за фінансове адміністрування особами від університетів-партнерів
 • 15.00 - 15.30 Консультації з приводу обов’язкової державної реєстрації проекту у Мінекономрозвитку
 • 15.30 – 16.00 Кава-брейк
 • 16.00 - 16.30 Підведення підсумків
 • 16.30 - 17.00 Обговорення результатів моніторингу
 • 17.30 – 19.00 Вечеря

У заході прийняли участь Тетяна Білобородова та Інна Скарга-Бандурова з доповідями IoT for Maternity Care: The methods for extraction of fetal ECG from the dependent abdominal signals та Fetal heart rate monitor identification and interpretation.

Posted:Спецрепортаж. Изобретатели Далевского университета

Posted:Друга скайп-зустріч членів українського консорціуму була присвячена обговоренню пропозицій щодо структури курсів, модулів та команд-розробників. Перші версії програм курсів мають з’явитися вже у квітні.

Розклад роботи проектних груп СНУ ім. В. Даля з фіналізації пропозицій щодо структури підрозділів (13-00, ауд. 404)
Код Назва курсу Код підрозділу Назва підрозділу Розклад
MC2 Теорія і методи аналізу даних МС2.1 Основи аналітики великих даних

10.03,
15.03,
22.03

МС2.2 Технології data mining та обробки даних в ІоТ системах
МС2.3 Методи глибокого навчання для ІоТ
PC2 Технології віртуальних мереж та Інтернету речей РС2.3 Алгоритми і додатки для використання SDN технології в ІоТ

20.03,
22.03

PC2 Технології віртуальних мереж та Інтернету речей РС2.3 Алгоритми і додатки для використання SDN технології в ІоТ

20.03,
22.03

PC3 Надійність і безпека IoT РС3.4 Приватність і безпека в ІоТ

20.03,
23.03

PC4 Розробка і впровадження систем на основі IoT РС4.4

16.03,
23.03

ITM4 IoT для систем охорони здоров'я ІТМ4.3 Вбудовані та придатні для носіння біомедичні системи, базовані на ІоТ

17.03,
24.03

ITM5 IoT для систем екологічного моніторингу ІТМ5.3 Системи моніторингу якості води, побудовані за технологією ІоТ

17.03,
24.03

Поточні завдання для усіх проектних груп складаються з наступних питань:

 • Аналіз існуючих курсів провідних університетів світу з розробки навчальних програм напряму IoT.
 • Розробка пропозицій щодо структури курсів.
 • Розробка інформаційного пакету проекту ALIOT.
 • Підготовка до науково-практичних заходів, зокрема воркшопу CyberIoT WS, що буде проходити в рамках конференції IDAACS 2017 (Бухарест, Румунія)

Posted:Hа кафедрі комп’ютерної інженерії у рамках міжнародного проекту «Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications» (ALIOT), за участі викладачів та аспірантів кафедри, відбувся робочий семінар.
Cinque Terre
Для вирішення завдань проекту у СНУ ім. В. Даля сформовано шість робочих груп під керівництвом д.т.н., проф. Скарги-Бандурової І.С., які у співпраці з національним координатором проекту - НАУ ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” та партнерами з українських вишів, зокрема Запорізького національного технічного університету, Тернопільського національного економічного університету, Чорноморського національного університету ім. Петра Могили та Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича вестимуть підготовку циклу лекцій та практикумів для наступних курсів: MC 2 Data science for IoT and IoE; PC2 Software defined networks and IoT; PC3 Dependability and security of IoT; PC4 Development and implementation of IoT-based systems; ITM4 IoT for health systems; ITM5 IoT for ecology monitoring systems.

Робочі групи СНУ ім. В. Даля
Код Назва курсу Університети-розробники Консультант ЄС Верифікатори курсу Україна/ЄС Команда розробників СНУ
MC2 Теорія і методи аналізу даних СНУ (2)
ХАІ
ТНЕУ
University of Coimbra IEM

Скарга-Бандурова І.С.,
Барбарук В.М.,
Барбарук Л.В.,
Білобородова Т.О.,
Сіряк Р.В.

PC2 Технології віртуальних мереж та Інтернет речей ЗНТУ
СНУ (1)
ХАІ
Leeds Beckett University ISTI-CNR

Скарга-Бандурова І.С.,
Деркач М.В.

PC3 Надійність і безпека IoT СНУ (1)
ХАІ
University of Newcastle upon Tyne ISTI-CNR

Скарга-Бандурова І.С.,
Нестеров М.В.

PC4 Розробка і впровадження систем на основі IoT ЧНУ ім. П. Могили
СНУ (1)
ХАІ
Royal Institute of Technology IEM

Деркач М.В.,
Критська Я.О.,
Великжанін А.Ю.,
Нестеров М.В.,
Сіряк Р.В.

ITM4 IoT для систем охорони здоров'я ЧНУ ім. Ю. Федьковича
СНУ (1)
ХАІ
University of Newcastle upon Tyne ISTI-CNR

Скарга-Бандурова І.С.,
Білобородова Т.О.,
Нестеров М.В.

ITM5 IoT для систем екологічного моніторингу ЗНТУ
СНУ (1)
ХАІ
Royal Institute of Technology IEM

Скарга-Бандурова І.С.,
Великжанін А.Ю.,
Деркач М.В.,
Критська Я.О.

Поточні завдання для усіх проектних груп складаються з наступних питань:

 • Аналіз існуючих курсів провідних університетів світу з розробки навчальних програм напряму IoT.
 • Розробка пропозицій щодо структури курсів.
 • Розробка інформаційного пакету проекту ALIOT.
 • Підготовка до науково-практичних заходів, зокрема воркшопу CyberIoT WS, що буде проходити в рамках конференції IDAACS 2017 (Бухарест, Румунія)

Posted:Перша скайп-зустріч членів українського консорціуму завершилася фіналізацією матриці розподілу завдань проекту. Уточнено відповідальність університетів-партнерів та визначено кількість модулів для розробки по кожному курсу. За результатами обговорення, СНУ ім. В. Даля займатиметься розробкою одного магістерського курсу (МС2) в якості головного розробника, разом з НАУ “ХАІ” та ТНЕУ, трьох курсів докторського рівня під керівництвом ЗНТУ (РС2), НАУ “ХАІ” (РС3), та ЧНУ ім. П. Могили (РС4); та двох спеціалізованих курсів з розробки та імплементації ІоТ для медичної галузі та екологічного моніторингу під керівництвом НАУ “ХАІ” у співробітництві з ЧНУ ім. Ю. Федьковича (ITM4) та ЗНТУ (ITM5).

An innovative and multi-domain MSc programme on IoT:

 • MC1 Fundamentals of IoT and IoE (Internet of Everything)
 • MC2 Data science for IoT and IoE
 • MC3 Mobile and hybrid IoT-based computing
 • MC4 IoT technologies for cyber physical systems

Doctoral Training for PhD programme on IoT:

 • PC1 Simulation of IoT and IoE-based systems
 • PC2 Software defined networks and IoT
 • PC3 Dependability and security of IoT
 • PC4 Development and implementation of IoT-based systems

Capacity Building for Staff: Industrial training modules:

 • ITM1 IoT for Smart energy grid
 • ITM 2 IoT for Smart building and city
 • ITM 3 IoT for intelligent transport systems
 • ITM 4 IoT for health systems
 • ITM 5 IoT for ecology monitoring systems
 • ITM 6 IoT for industrial systems
Posted:Hа кафедрі КІ відбувся установчий семінар з презентації проекта ALIOT в СНУ ім. В. Даля, на який були запрошені викладачі, студенти та аспіранти.
Завідувач кафедри, проф. І.С. Скарга-Бандурова розповіла про основні питання, що розглядалися на стартовій зустрічі у Стокгольмі, зокрема: мета, сутність та короткий опис проекту, консорціум, принципи роботи над проектом, тощо. Окрема увага приділялася розподілу робіт та вимогам до розробки.
За результатами обговорення запропоновано створити окремі групи для кожного навчального модулю, що закріплені за командою СНУ. Всі бажаючі можуть підключитися до роботи. Дедлайн подачі заявок на участь у проекті – 23 січня 2017 року.

Posted:Перша зустріч по проекту ALIOT, Королівський технологічний інститут (КТН) 13-17 грудня 2016 року в Стокгольмі

Перша зустріч по проекту ALIOT, Королівський технологічний інститут (КТН) 13-17 грудня 2016 року в Стокгольмі в Королівському технологічному інституті (КТН) відбулася перша зустріч по проекту 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP «Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications (ALIOT)», в якій взяла участь керівник команди Східноукраїнського національного університету ім. В Даля Інна Скарга-Бандурова. На зустрічі були розглянуті актуальні питання співробітництва з українськими партнерами проекту ALIOT на чолі з національним координатором проекту В'ячеславом Харченко (Національний аерокосмічний університет "ХАІ") та міжнародними партнерами з Великобританії, Швеції, Португалії та Італії під патронатом міжнародного координатора проекту Кріса Філліпса (Університет Ньюкасла-на-Тайні).

...

Порядок денний включав:

 • Привітання координатора проекту Кріса Філліпса, університет Ньюкасла;
 • Привітання та презентація координатора проекту в Україні В'ячеслава Харченко, ХАІ;
 • Презентації партнерів проекту ALIOT;
 • Представлення інноваційної екосистеми Королівського технологічного інституту від Віктора Кордаса, Королівський технологічний інститут (КТН);
 • Лекція Марка Молінарі про активні будинки в смарт-середовищах, КТН;
 • Екскурсія до лабораторії Марка Молінарі, КТН;
 • Екскурсія до кампусу університету КТН.

Під час зустрічей відбулося обговорення тенденцій розвитку ІоТ, цілі створення навчальних програм; питання управління і побудови спільної дослідницької групи; задачі створення сучасної академічної мережі; координація та узгодження фокус-груп.

Наша команда

Maksym Nesterov

Ph.D. student

Tatiana Biloborodova

Ph.D. student

Inna Skarga-Bandurova

Professor of the Information Technology and Electronics Department, EUNU.

Rostislav Siryak

Ph.D. student

Viktor Smoliy

Associate Professor

Get in touch

¿ If you have questions, proposals, ideas regarding leadership development and formation of the change management system in university, you are kindly asked to contact: ?

Department of Computer Engineering
43, Donetska str., Room 412-a
East Ukrainian National University
Severodonetsk 93406, Ukraine
Phone: +38 (06452) 2-89-97

Email Us with subject "ALIOT" info@turion.info

Навчальні матеріали

Лекції

Українськими університетськими командами за підтримки колег з академічних закладів країн ЄС, що входять до консорціуму проекту ALIOT підготовлена книга, що складається з трьох томів, містить теоретичні матеріали для лекцій та тренінгів, розроблених в рамках проекту Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications / ALIOT, 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2016-2019, що фінансується програмою ЄС ERASMUS +. Книга призначена для магістрантів і аспірантів, які вивчають технології IoT, програмну і комп’ютерну інженерію, комп’ютерні науки. Може бути корисною для викладачів університетів і навчальних центрів, дослідників і розробників систем IoT. Том 1 описує проблеми, принципи і технології Інтернету речей (IoT) і Інтернету всього (IoE). Книга складається з 4 частин для відповідних магістерських курсів: основи IoT, IoE і Веб речей (розділи 1-4), наука про дані для IoT (розділи 5-8), мобільні і гібридні IoT обчис-лення (розділи 9-11), IoT технології для кіберфізіческіх систем (розділи 12-15).

ALIOT_Multi-Book_Volume1_web.pdf

Том 2 описує моделі, методи моделювання та розробки для Інтернету речей (IoT). Книга складається З 4 частин для відповідних докторантських курсів: моделювання систем на основі IoT (розділи 16-19), програмно-визначувані мережі і IoT (розділи20-23), надійність і безпека IoT (розділи 24-27), розроблення і впровадження систем на основі IoT (розділи 28-31).

ALIOT_Multi-Book_Volume2_web.pdf

Том3 описує методи і інструменти для створення, оцінки та впровадження Інтернету речей(IoT) в різних областях індустрії та гуманітарних застосунків. Книга складається з6 частин для відповідних навчальних курсів: IoT для інтелектуальних енергосистем (розділи 32-35), IoT для інтелектуальних будівель і міст (розділи 36-39), IoT для інтелектуальних транспортних систем (розділи 40-43), IoT для медичних систем (розділи 44-47), IoT для систем моніторингу екології та безпеки (розділи 48-51), IoT для промислових систем (розділи 52-56).

ALIOT_Multi-Book_Volume3_web.pdf

Практикуми

Підготовлено книгу, що містить матеріали практичної частини магістерського курсу “Основи Інтернету речей”, розробленого в рамках проекту Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications / ALIOT, 573818-EPP-1-2016-1-UKEPPKA2- CBHE-JP, 2016-2019, що фінансується програмою ЄС ERASMUS+. Книга складається з 9 лабораторних робіт для модуля цього курсу “Архітектури та платформи Інтернету/Вебу речей. Лабораторні роботи включають завдання для вивчення платформ і розроблення систем індустріального Інтернету і Вебу речей з використанням Arduino, PLCNext та інших засобів. Книга призначена для магістрантів і аспірантів, які вивчають технології IoT, програмну і комп’ютерну інженерію, комп’ютерні науки. Може бути корисною для викладачів університетів і навчальних центрів, розробників систем IoT.

ALIOT_MC0_Arch and Emd of IoT and WoT_web.pdf

Підготовлено книгу, що містить матеріали практичної частини магістерського курсу “Основи Інтернету речей”, розробленого в рамках проекту Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications / ALIOT, 573818-EPP-1-2016-1-UKEPPKA2- CBHE-JP, 2016-2019, що фінансується програмою ЄС ERASMUS+. Книга складається з 3 частин для відповідних модулів: Основні поняття сфери застосування і виклики Інтернету речей; Стандарти і метрики для систем Інтернету речей; Комунікації та протоколи Інтернету речей. Книга призначена для магістрантів і аспірантів, які вивчають технології IoT, програмну і комп’ютерну інженерію, комп’ютерні науки. Може бути корисною для викладачів університетів і навчальних центрів, розробників систем IoT.

ALIOT_MC1_Fund of IoT_web.pdf

Підготовлено матеріали практичної частини курсу “MС2. Data Science for IoT and IoE”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний тренінговий матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання надаються теоретичні аспекти розроблення та впровадження IoT – систем. Наведені базові концепції та підходи науки про дані для IoT – систем. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для промислових систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямом комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_MC2_DS for IoT and IoE_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу “MC3. Mobile and hybrid IoT-based computing”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Навчальний матеріал, представлений у цій практичній частині магістерського курсу, висвітлює основні теми розробки додатків для iOS та Android та використання їх для систем IoT. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для промислових систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямом комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_MC3_Mobile and hybrid IoT_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу МC4 “Технології інтернету речей для кіберфізичних систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведено структуру курсу, навчальні матеріали, приклади завдань для семінарів, практичних і лабораторних робіт, а також методичні рекомендації для самопідготовки і перевірки знань з дисципліни, та критерії їх оцінювання. Матеріал подається послідовно для формування цілісної картини сучасного стану, синергії, перспектив розвитку та досліджень технологій інтернету речей і кіберфізичних систем. Увага акцентується на концептуальних питаннях моделювання, аналізу, синтезу і практичного впровадження КФС, та ролі ІоТ на всіх етапах життєвого циклу складних комп’ютеризованих систем. Призначено для магістрів університетів у галузі інформаційних технологій: комп’ютерних наук та інформаційних систем і технологій, кібербезпеки, системного аналізу, програмної та комп’ютерної інженерії, а також викладачів відповідних курсів, інженерів та науковців, які займаються розробкою та впровадженням технологій КФС та IoT.

ALIOT_MC4_IoT Tech for CPS_web.pdf

Розроблено практичні матеріали навчального PhD курсу “Моделювання систем Інтернету речей” в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT 73818- EPP-1- 2016-1-UK- EPPKA2-CBHE- JP Internet of Thing: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications. Книга присвячена опису методів для міждисциплінарних досліджень з моделювання систем Інтернету речей. Проаналізовано використання методів математичного і натурного моделювання ІоТ систем. Надано навчальний план, опис лабораторних робіт та рекомендації щодо самостійного вивчання курсу. Книга підготовлена для аспірантів університетів, які проводять дослідження з комп’ютерної безпеки, комп’ютерноїта програмноїінженерії, систем Інтернету речей. Вона може бути корисною для лекторів та викладачів, які проводять заняття на відповідних курсах.

ALIOT_PC1_Sim of IoT Sys_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу PC2 “ Програмно-конфігуровані мережі та ІoТ ”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818- EPP-1- 2016-1-UKEPPKA2- CBHE- JP). Матеріали для практикуму призначені для докторантів у галузі комп’ютерних мереж, інженерії програмного забезпечення тощо та спрямовані на надання необхідних знань та практичних навичок щодо використання емулятора Mininet для вирішення типових інженерних завдань, що охоплюють, зокрема, аспекти програмування для вирішення завдань автоматизації. Крім того, практикум присвячено дослідженням, розробці, впровадженню та тестуванню IoT-рішень на основі SDN, а також впровадженню DevOps методології в контексті ІоТ і великих даних. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямами IoT, кібербезпеки в мережах, комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_PC2_SDN and IoT_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу PC3 “Надійність та безпека IoT”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний практичний матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти розробки та впровадження надійних та безпечних IoT систем. Вивчаються основні концепції та підходи до розробки і імплементації IoT систем, моделі для надійності та безпеки IoT пристроїв та систем. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напря-мами IoT, кібербезпеки в мережах, комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_PC3_Dep and Sec of IoT_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу PC4 “Розробка та впроваджен-ня IoT систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний практичний матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти розробки та впровадження надійних та безпечних IoT систем. Вивчаються основні концепції та підходи до розробки і імплементації IoT систем, моделі для надійності та безпеки IoT пристроїв та систем. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напря-мами IoT, кібербезпеки в мережах, комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_PC4_Dev and Imp of IoT_web.pdf

Розроблено матеріали тренінгової частини курсу ITM1 “IoT для розумної енергетичної мережі”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний практичний матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти IoT для розумної енергетичної мережі. Вивчаються IoT-інфраструктура для інтелектуальної енергетичної мережі на основі пристроїв вбудованих систем. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для розумної енергетичної мережі, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямами IoT систем, розумних енергетичних мереж, вбудованих систем, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_ITM1_IoT for Smart En Gr_web.pdf

Розроблено практичні матеріали навчального модуля “IoT для розумних споруд та міст”, наведені в цій книзі, розроблені в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT 73818- EPP-1- 2016-1-UK- EPPKA2-CBHE- JP “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications”. Курс зосереджений на застосуванні технологій Інтернету речей при проектуванні та розробці систем розумного будинку та розумного міста. Розглядаються питання оцінки ризику в підсистемах Інтернету речей, розробка програмних та апаратних платформ на базі Arduino та Raspberry Pi. Вивчається також побудова систем розумного будинку на базі промислових мікроконтролерів та програмовної логіки. Курс буде корисний працівникам промислових компаній, які займаються розробкою та впровадженням систем розумного будинку або розумного міста. Книга може бути корисною також студентам університетів та викладачам, які проводять заняття по відповідним курсам.

ALIOT_ITM2_IoT for Smart Build and City_web.pdf

Розроблено матеріали тренінгової частини курсу ІТМ3 “IoT для інтелектуальних транспортних систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Курс присвячений створенню бази знань для досліджень застосувань IoT для інтелектуальних транспортних систем та розробці навчальної програми для магістрів та аспірантів з Інтернет Речей. З точки зору методики було подано наступні програми: опис тренінгів та рекомендації щодо вивчення курсу. Книга орієнтована для студентів магістратури / докторантури, випускників, спеціалістів, державних та приватних компаній, ВНЗ, професійних асоціацій, науково-дослідних центрів, співробітників національної та європейської ІТ-індустрії, що діють у різних сферах застосування IoT. Це може бути корисно для викладачів, які проводять заняття на відповідних курсах.

ALIOT_ITM3_IoT for Int Trans Sys_web.pdf

Розроблено матеріали тренінгової частини курсу ITM4 “IoT для медичних систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний тренінговий матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти IoT для медичних систем. Вивчаються структури, моделі та технології розробки медичних IoT систем, сучасні методики і засоби проек-тування, модернізації та впровадження медичних IoT систем, а також розробка та апаратна оптимізація компонент IoT пристроїв в медичних системах. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для медичних систем, для аспірантів університетів, які навча-ються за напрямом IoT систем, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_ITM4_IoT for Healthcare_web.pdf

Розроблена структура робіт з перевірки знань з курсу “Інтернет речей для систем моніторингу екології та безпеки”, відповідний тренінговий матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання аналізуються теоретичні і практичні аспекти використання ІоТ для систем екологічного моніторингу Вивчаються структури, моделі та технології розробки ІоТ для систем моніторингу екології та безпеки, сучасні методики і засоби проектування, модернізації та впровадження таких систем, застосування ІоТ технологій в інженерії інформаційної, функціональної та фізичної безпеки. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням ІоТ для систем моніторингу екології та безпеки, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямом ІоТ систем, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_ITM5_IoT for Ec, Saf, SMS_web.pdf

Розроблено матеріали тренінгової частини курсу ITM6 “IoT для промислових систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний тренінговий матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти IoT для промислових систем. Вивчаються структури, моделі та технології розробки промислових IoT систем, сучасні методики і засоби проектування, модернізації та впровадження промислових IoT систем, застосування IoT технологій в інженерії, а також розробка та апаратна оптимізація блоків управ-ління для IoT пристроїв в промислових системах. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для промислових систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямом IoT систем, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_ITM6_IoT for Ind Sys_web.pdf

УЧАСНИКИ

Перелік організацій-партнерів
Partner № Role Organization name City Country
P1 Grantholder

University of Newcastle upon Tyne

Newcastle UK
P2 National coordinator

National Aerospace University "KhAI"

Kharkiv Ukraine
P3 Consortia partners

Royal Institute of Technology

Stockholm Sweden
P4 Consortia partners

University of Coimbra

Coimbra Portugal
P5 Consortia partners

Leeds Beckett University

Leeds UK
P6 Consortia partners

The Institute of Information Science and Technologies

Italian National Research Council

Pisa Italy
P7 Consortia partners

Chernivtsi National University

Chernivtsi Ukraine
P8 Consortia partners

V. Dahl East Ukrainian National University

Severodonetsk Ukraine
P9 Consortia partners

Odessa National Polytechnic University

Odesa Ukraine
P10 Consortia partners

Ternopil National Economic University

Ternopil Ukraine
P11 Consortia partners

Petro Mohyla Black Sea National University

Mykolaiv Ukraine
P12 Consortia partners

Zaporizhzhya National Technical University

Zaporizhzhya Ukraine
P13 Consortia partners

G.Ye. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering

Kiev Ukraine
P14 Consortia partners

IT Alliance Education Industry Science

Kiev Ukraine
P15 Consortia partners

Smart.Me University

Kiev Ukraine